රජයෙන් අතිරික්ත එළවළු හා පළතුරු මිළදී ගැනීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය

කොවිඩ් -19 සංචරණ සීමා පවතින කාලසීමා තුළ ගොවීන්ට අලෙවි කර ගත නොහැකි අතිරික්ත එළවළු හා පලතුරු තොග රජය මඟින් මිලදී ගෙන බෙදා හැරීමට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි ව තිබේ.

සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ගොවීන් මෙන්ම මහා පරිමාණ ගොවීන් ද විශාල ආර්ථික අර්බුදයකට මුහුණ පා සිටී.

ඒ අනුව සංදරණ සීමා පනවා ඇති අවස්ථාවන්හි දී අලෙවි කර ගත නොහැකි පලතුරු හා එළවළු තොග  දිස්ත්‍රික් මිල කමිටුවේ මිල ගණන් යටතේ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් / දිසාපතිවරුන් මඟින් මිලදී ගැනීමට නියමිතය.

එසේම මිල දී ගත් එළවළු හා පලතුරු තොග සංචරණ සීමා අවසන් වන තෙක් කොවිඩ් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන, සියලූම රජයේ රෝහල්, ත්‍රිවිධ හමුදාවන් හා අවතැන් කඳවුරු වෙත සහ ජීවනෝපාය අහිමි පවුල්වලට අවශ්‍යතාව පදිරි නොමිලේ ලබාදීමට ද අවශ්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කර තිබේ.

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කළ එම යෝජනාවට මෙලෙස කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමිව ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.