මංගලට ජනපති පිළිතුරු දෙයි

Share this Article

පසුගිය 28 වැනිදා හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මංගල සමරවීර මහතා විසින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත එවූ ලිපියට අද (30) ජනපති විසින් පිළිතුරු ලිපියක් යවා තිබේ. ඒ ජනාධිපති ලේකම් වරයා හරහායි. එම සම්පූර්ණ ලිපිය පහත පරිදි වේ.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.