ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ යෝජනාවේ අවසන් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කරයි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ (UNHRC) ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ යෝජනාවේ අවසන් කෙටුම්පත ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ මූලික කණ්ඩායම විසින් ජිනීවාහිදී ඉදිරිපත් කර ඇත.

යෝජනාවට අනුග්‍රහය දක්වන්නේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, එක්සත් රාජධානිය, කැනඩාව සහ ජර්මනිය සහ තවත් රටවල් 30ක් විසින් නායකත්වය දෙන මූලික කණ්ඩායම විසිනි.

අලුතින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාවට ශ්‍රී ලංකාව විරුද්ධ වන බව ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ අමාත්‍ය අලි සබ්රි පවසයි.

ඊට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව කටයුතු කරන බවත් යෝජනාවට එරෙහිව නැගී සිටින බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

“එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ බලවත් ජාතීන් සමඟ තරඟ කිරීම අපහසුයි. කෙසේ වෙතත්, ඡන්ද ප්‍රතිඵලය කුමක් වුවත්, එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ නව යෝජනාවට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව ස්ථීර ලෙස පෙනී සිටිනු ඇත,” ඔහු පැවසීය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ 51 වැනි සැසිවාරයට ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් විදේශ අමාත්‍ය අලි සබ්රි සහභාගි වේ.

ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ UNHRC යෝජනාවේ අවසන් කෙටුම්පත: ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ යෝජනාවේ අවසන් කෙටුම්පත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *