වෛද්‍යවරුන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස වසරකින් දීර්ඝ කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍යවරුන්ගේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම වයස සංශෝධනය කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

වෛද්‍යවරුන්ගේ විශ්‍රාම යන වයස වසරකින් දීර්ඝ කරන බව කැබිනට් ප්‍රකාශක, අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

18 දෙනා අමතමින් ඔහු කියා සිටියේ මේ වසරේ වසර 63 සම්පූර්ණ කළ වෛද්‍යවරුන් 2022 දෙසැම්බර් 31 වන විට විශ්‍රාම ගත යුතු බවයි.

වසර අවසන් වන විට වයස අවුරුදු 60, 61 සහ 62 වයසැති වෛද්‍යවරුන් ලබන වසරේ උපන් දිනයෙන් පසු විශ්‍රාම ගත යුතුය.

කෙසේ වෙතත්, මේ වසරේ 59 හැවිරිදි වෛද්‍යවරුන් 2023 දී වයස අවුරුදු 60 සම්පූර්ණ වූ පසු විශ්‍රාම යා යුතු බව අමාත්‍ය ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

රාජ්‍ය අංශයේ සේවකයන්ගේ අනිවාර්ය විශ‍්‍රාම වයස අවුරුදු 60 දක්වා සංශෝධන කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.