බලපත්‍ර නොමැති ගිනි අවි භාරදීමට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය සහන කාලයක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි.

බලපත්‍ර නොමැතිව ගිනි අවි ළඟ තබාගෙන සිටින පුද්ගලයින්ට එම ගිනි අවි පොලිසිය වෙත භාරදීම සඳහා සහන කාලයක් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා.

2023 පෙබරවාරි 06 වැනි දින නිකුත් කරන ලද අංක 2318/02 දරන රජයේ ගැසට් පත්‍රය අනුව 2023 පෙබරවාරි 06 සිට 2023 පෙබරවාරි 15 දක්වා සහන කාලය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

එම සහන කාලය තුළ බලපත්‍රයක් නොමැතිව ළඟ තබාගෙන සිටින සියලුම තුවක්කු ළඟම ඇති පොලිස් ස්ථානයට භාර දිය යුතු බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.

“කාලසීමාව තුළ එවැනි බලපත්‍ර රහිත තුවක්කු භාර දෙන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව නඩු පවරන්නේ නැත. එම කාලසීමාව අවසන් වූ පසු බලපත්‍ර නොමැතිව තුවක්කු ළඟ තබාගෙන සිටින පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පොලීසිය විසින් දිවයින පුරා මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක කරන බව අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

බලපත්‍ර නොමැතිව තුවක්කු ළඟ තබාගෙන සිටින සියලු දෙනාට අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් සහ නඩු පැවරීමෙන් වැළකීම සඳහා මෙම සහන කාලය භාවිතා කරන ලෙස රජය ඉල්ලා සිටී.

මේ සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විමසීම් අතිරේක ලේකම් (සිවිල් ආරක්ෂක හා සංවර්ධන) ඩී.එම්. සමන් දිසානායක මහතා 011-2335792 ඔස්සේ ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශයේදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *