බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ සේද මාර්ග මෙහෙයුම්වලින් ආගමන නිලධාරීන් ඉවත් වෙයි.

ශ්‍රී ලංකා ආගමන විගමන නිලධාරීන්ගේ සංගමය (SLIEOA) බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ සේද මාර්ග මගී නිෂ්කාශන පර්යන්තයේ අද උදෑසන සිට නැවත දැනුම් දෙන තුරු ක්‍රියාත්මක වීමෙන් ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇත.

SLIEOA සභාපති K.A.A.S. රට තුළ පවතින අස්ථාවර සහ අර්බුදකාරී තත්ත්වය සහ චෝදනා එල්ල වූ හිටපු දේශපාලන ප්‍රභූවරුන් විශාල පිරිසක් මෙම සේද මාර්ග නිෂ්කාශන පර්යන්තය භාවිත කර රටින් පිටවීමට ඇති දැඩි හැකියාව සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම තීරණය ගත් බව කනුගල මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව සේද මාර්ග මගී නිෂ්කාශන පර්යන්තයේ මෙහෙයුම් අද මධ්‍යම රාත්‍රී 12.00 ට නතර කෙරුණා.

ප්‍රභූවරුන්ට සේද මාර්ගය හරහා BIA වෙත මුදල් ගෙවා ඔවුන්ගේ ගුවන් ගමන් පහසුකම් සලසා ගත හැකිය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *