පාන් මිල රුපියල් 100 දක්වා අඩු කළ යුතු බව බේකරි හිමියන් පවසයි.

බේකරි ද්‍රව්‍යවල මිල අඩු කිරීම හැර මිල වැඩි කිරීමේ සූදානමක් නොමැති අතර පාන් ගෙඩියක මිල රුපියල් 100 දක්වා අඩු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමයේ (ACBOA) සභාපති එන්.කේ. ජයවර්ධන මහතා පැවසීය.

ඒ සඳහා රජයේ සහය අපේක්ෂා කරන බවත්, දැනට ඇනහිට ඇති බේකරි කර්මාන්තය යථා තත්ත්වයට පත් කළ හැක්කේ පාන් බනිස් ඇතුළු බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල අඩු කළහොත් පමණක් බවත් ඔහු සඳහන් කළේය.

මේ වන විට පාන් ගෙඩියක් රුපියල් 150, 160, 170 වැනි මිලකට අලෙවි කෙරෙන අතර ඇතැම් ප්‍රදේශවල රුපියල් 150කට අලෙවි කෙරේ. 180. පාන් බනිස් අලෙවිය සියයට 20 ත් 25 ත් අතර ප්‍රමාණයකින් අඩු වී ඇත්තේ ඒ නිසා පාරිභෝගිකයාට එම මිල දරාගත නොහැකි බවයි.

විදුලි බිල වැඩිවීම නිසා බේකරි කර්මාන්තයට දැඩි බලපෑමක් එල්ල වී ඇති අතර එය කර්මාන්තය කඩා වැටීමට හේතු වී තිබේ.

බේකරි කර්මාන්තය පවත්වාගෙන යාමේ අවශ්‍යතාවය මත බේකරි හිමියන්ට එහි බර දැරීමට සිදුව ඇති අතර බේකරි කර්මාන්තයට බලපාන විවිධ ගැටලු හේතුවෙන් බේකරි 7000න් 5000ක් වැසී යයි. ජයවර්ධන මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *