ශ්‍රී ලංකා විදේශ විනිමය සංචිත බංග්ලාදේශ බැංකු රෙගුලාසි මගින් තවදුරටත් පහතට…

ආසියානු නිෂ්කාශන සංගමය (ACU) පද්ධතිය හරහා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ගනුදෙනු නතර කිරීමට බංග්ලාදේශ බැංකුව පසුගිය සතියේ ගත් තීරණයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ සංචිතවලට තවත් පහරක් එල්ල වී තිබේ.

බංග්ලාදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරන පරිදි, ACU පද්ධතිය හරහා ශ්‍රී ලංකාව සමඟ ගනුදෙනු කිරීමෙන් වළකින ලෙස බංග්ලාදේශ බැංකුව බැංකුවලට උපදෙස් දී තිබේ.

නව නියෝගයට අනුව, ඕනෑම බංග්ලාදේශ බැංකුවකට ශ්‍රී ලංකාවේ වාණිජ බැංකුවක් සමඟ ගනුදෙනුවක් පියවීමට අවශ්‍ය නම්, ACU පද්ධතිය නොසලකා හැරීමෙන් ඔවුන්ට එය කළ හැකිය.

සන්ඩේ ටයිම්ස් වාර්තා කළේ, ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිත අඩුවීම සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව බංග්ලාදේශ ගනුදෙනුකරුවන්ට ඔවුන්ගේ බැංකු හරහා ගෙවීම් කිරීමට වැඩි කාලයක් ඉල්ලා සිටීම මෙම තීරණයට හේතු වන්නට ඇති බව ශ්‍රී ලංකා බැංකුකරුවන් අනාවරණය කර ඇති බවයි.

සාමාන්‍ය ගෙවීම් සඳහා මාස තුනක සහන කාලය තුළ බංගලාදේශ බැංකුවලට (බොහෝ විට ශ්‍රී ලංකාව විසින් මිලදී ගන්නා භාණ්ඩ සඳහා) ගෙවිය යුතු හිඟ මුදල් ගෙවීමට දේශීය බැංකුවලට උපකාර කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් ප්‍රමාද කිරීම තීරණයේ ප්‍රධාන කොටසක් ඉටු කර ඇත.

ACU යනු පියවීමක් කිරීමට මාස තුනක සහනයක් හෝ ණයක් ලබා දෙන වේදිකාවක් වන අතර ශ්‍රී ලංකාවට එහි හිඟ මුදල් පියවීමට තවත් කාලයක් අවශ්‍ය විය හැකිය.

මේ අනුව, මින් ඉදිරියට ශ්‍රී ලංකා බැංකුවලට බංග්ලාදේශයේ ගෙවීමක් පියවීමට අවශ්‍ය නම්, ණය සඳහා කිසිදු පිළියමක් නොමැතිව මහ බැංකුවෙන් ඩොලර් හරහා මුදල් ගෙවීමට සිදු වන බව ඔවුහු පැවසූහ.

ප්‍රාදේශීය බැංකුකරුවන් පෙන්වා දී ඇත්තේ මෙම පියවර මගින් බංග්ලාදේශ ගනුදෙනුකරුවන්ට ගෙවීම් කිරීම සඳහා මහ බැංකුවේ අඩුවෙමින් පවතින විදේශ විනිමය සංචිතවලින් වහාම මුදල් ලබා ගැනීමට මහ බැංකුවට බල කෙරෙනු ඇති අතර මෙය සංචිත තවදුරටත් ඛාදනය වනු ඇති බවයි.

බංගලාදේශ බැංකුවේ මෙම තීරණය පැමිණෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් විදේශ සංචිතය ඩොලර් බිලියන 1.717 ක් වන අතර එයට චීනයෙන් ගණුදෙණු කළ නොහැකි ඩොලර් බිලියන 1 ක ණයක් ද ඇතුළත් ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.