විනිසුරුවරයාගේ නියෝගය ප්‍රශ්න කිරීමට පාර්ලිමේන්තුව ගෙන ඇති පියවර BASL හෙළා දකී.

ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නියෝගයක් ආචාර ධර්ම සහ වරප්‍රසාද පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාවට යොමු කිරීමට ගත් පියවර ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) හෙළා දකියි.

පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා මුදල් නිදහස් කරන ලෙස බලධාරීන්ට බලකරමින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලබාදුන් නියෝගය මෙලෙස පාර්ලිමේන්තු ආචාර ධර්ම සහ වරප්‍රසාද පිළිබඳ කාරක සභාව වෙත යොමු කර ඇති බව වාර්තා වේ.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් BASL අනාවරණ කළේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නියෝගයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ බලතල සහ වරප්‍රසාද උල්ලංඝනය වී නොමැති බවයි.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ස්වාධීන ආයතනයක් වන අතර අධිකරණ නියෝග වෙනත් කිසිදු පුද්ගලයෙකුට හෝ ආයතනයකට පැහැදිලි කිරීම සඳහා කැඳවිය යුතු නැති බව BASL වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

අධිකරණ ක්‍රියාවලියට සිදුවන ඕනෑම මැදිහත්වීමක් භයානක පූර්වාදර්ශයක් සපයන බවත් එය දැඩි ලෙස හෙළා දැකිය යුතු බවත් BASL අනතුරු ඇඟවීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *