චමල්_රාජපක්ෂ

2020 නව ජනාධිපතිවරයා චමල් රාජපක්ෂද..?

හිටපු පාර්ලිමේන්තු කථානායක චමල් රාජපක්ෂ මහතා සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම මහතා මෙවර ජනාධිපතිවරණයට ස්වාධීනව තරඟ කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබාදෙන ලිපි පාර්ලිමේන්තු ලේකම් ගෙන් ලබාගත් බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා.

චමල්  රාජපක්ෂ

පසුගිය කාලයේ පොහොට්ටුවේ ජනාධීපති අපේක්ෂකත්වයට චමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ නමත් යෝජනාවී තිබුණු නමුත් අවසානයේදී එය හිමිවුනේ ඔහුගේ සහෝදර ගෝඨාභය මහතාටයි. හිටපු කථානායකවරයා දේශපාලන ලෝකයේ පක්ෂ විපක්ෂ සැමගේ ප්‍රසාදය දිනාගත් චරිතයක්.

කුමාර වෙල්ගම මහතා මුල පටන්ම ගෝඨාභයට පොහොට්ටුවේ ජනාධීපති අපේක්ෂත්වය ලබාදීම සම්බන්ධයෙන්  දැඩි විරෝධතාවයක් දැක්වූ බව කාටත් රහසක් නොවේ. අවසානයේදී පොහොට්ටු කඳවුරෙන් ඉවත්වූ කුමාර වෙල්ගම මහතා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් සමග එකතු වුනා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *