ගැසට් අවලංගු කළහොත් ඉල්ලා අස්වන බවට ක්‍රීඩා ඇමති තර්ජනය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ආයතන කිහිපයකට අදාළව හඳුන්වා දී ඇති නව රෙගුලාසි අවලංගු කිරීමට උත්සාහ කරන පුද්ගලයින්ට ක්‍රීඩා අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ දැඩි අවවාදයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

උත්සව සභාවක් අමතමින් ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේ ක්‍රීඩා ආයතන කිහිපයකට, විශේෂයෙන් ක්‍රිකට් සහ පාපන්දු පරිපාලනයට අදාළ නව රෙගුලාසි පිළිබඳ ගැසට් පත්‍ර ආපසු හැරවීමට තමන් කටයුතු නොකරන බවයි.

මෙම ක්‍රීඩා ආයතන කිහිපයක්ම නොගැලපෙන පුද්ගලයන් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන බවත් දූෂණය වටා කේන්ද්‍රගත වී ඇති බවත් පෙන්වා දුන් අමාත්‍යවරයා, ගැසට් පත්‍රය ආපසු හරවන ලෙස තමාට බලකිරීමේ සියලු උත්සාහයන් ඵලක් නොවන බවත්, එවැනි තත්ත්වයක් ඇතිවුවහොත් තමන් ඉල්ලා අස්වන බවද පැවසීය.

සබැඳිය: https://www.facebook.com/watch/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&v=876999893351678

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *