ඉන්ධන අලෙවිය සහ බෙදා හැරීම සම්බන්ධව අමාත්‍යවරයාගෙන් යාවත්කාලීන තුනක්…

ඉන්ධන අලෙවිය සහ බෙදාහැරීම් යාවත්කාලීන කිරීම බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකරගෙන්

  • පසුගිය දින 7 ඉන්ධන අලෙවියේ දත්ත ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍ර QR පද්ධතිය හරහා ඉන්ධන අලෙවියේ සහ විකුණුම්වල සැලකිය යුතු දියුණුවක් පෙන්නුම් කරයි.
  • NFP QR මාර්ගෝපදේශවලට අනුකූල නොවන ඉන්ධන පිරවුම්හල් 66ක් තාවකාලිකව අත්හිටුවීමත් සමඟ පසුගිය සතියේ 60%ට අඩු සමස්ත ප්‍රතිශතය 80% දක්වා වැඩි වී ඇත.
  • උත්සව සමයේ බෙදාහරින ඉන්ධන ප්‍රමාණය දිනකට පෙට්‍රල් 92 සහ ඔටෝ ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 5500 දක්වා මෙට්‍රික් ටොන් 4650 දක්වා වැඩි කිරීමට ද කටයුතු යොදා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *