අද සිට ක්‍රියාත්මක සංචරණ සීමා උල්ලංඝණය කරන පුද්ගලයින් සෙවීමට විශේෂ පොලිස් මෙහෙයුම්

අද සිට ක්‍රියාත්මක සංචරණ සීමා උල්ලංඝණය කරන පුද්ගලයින් සෙවීමට විශේෂ පොලිස් මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මක බව පොලිස් මාධය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා පවසයි.
ඔහු කියා සිටියේ තමාට ආසන්නතම ඔසුසැලට ගොස් අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ මිලදී ගැනීමට අදාළ කාලය තුළ ඉඩ ලැබෙන බවය.
පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේ සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක වුවද ඉදිකිරීම් කටයුතු සිදුකළ හැකි බවයි.
අජිත් රෝහණ මහතා පැවසුවේ අත්‍යවශ්‍ය සේවාවල රථ සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක කාලය තුළ මාර්ග නීති උල්ලංඝණය කරන තත්ත්වයක් ඉකුත් සති අන්තයේ දැකගත හැකි වූ බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.