අඩුආදායම් ලාභී ජනතාව ව්‍යවසායකයින් ලෙස බලගැන්වීමට නව කාර්යය සාධක බලකායක්

විවිධ ක්ෂේත‍්‍ර නියෝජනය කෙරෙන අත්දැකීම් බහුල සාමාජිකයින් 12 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම සහ ජීවන උපාය සංවර්ධනය සඳහා කාර්යය සාධක බලකායක් ස්ථාපිත කර තිබෙනවා.

ඉකුත් කාල සීමාවේදී දේශීය ආර්ථික ශක්තීන් ජාත්‍යන්තර සිද්ධාන්ත තුළ නිසි ඇගයීමට ලක්වී නොමැති බවත් ග‍්‍රාමීය, වතු සහ නාගරික අඩු ආදායම් ලාභී ජනතාවගේ නිපුණතා, සුවිශේෂීතා සහ ශක්‍යතා මෙන්ම දුර්වලතා හා අභියෝග ද නිසි තක්සේරුවකට ලක්වී නොමැති කමින් ජනතාව අපේක්ෂා භංගත්වයකට පත්ව ඇති බවත් ජනාධිපති කාර්යාලය පවසයි.

නව කාර්යය සාධක බලකාය එම ගැටලූ නිරාකරණය කිරීමේ අරමුණින් ස්ථාපනය කර ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ. සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර පුණර්ජීවනය කර ග‍්‍රාමීය හා වතු අඩුආදායම් ලාභී ජනතාව ව්‍යවසායකයින් ලෙස දේශීය ආර්ථික බලගැන්වීමේ ක්‍රියාවලියට ඍජුව සම්බන්ධ කර ගැනීම මේ යටතේ සිදුවනු ඇති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *