අකුණු සැර වැදී ගොවීන් තිදෙනෙකු මරුට.

ඊයේ සවස 6.30 පමණ මුලතිව්, තන්නිමුරිප්පු ප්‍රදේශයේ වැඩකරමින් සිටිය දී අකුණුසැර වැදී ගොවියන් තිදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත.  අකුණුසැර වැදීමෙන් ගොවීන් තිදෙනා එම ස්ථානයේ දීම මියගොස් ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published.