හදිසි අනතුරකින් බෙයාර්ස්ටෝ T20 ලෝක කුසලානයෙන් ඉවතට…

එංගලන්තය සහ යෝක්ෂයර් පිතිකරු ජොනතන් බෙයාර්ස්ටෝ ගිම්හානයේ ඉතිරි කාලය සහ ICC පිරිමි T20 ලෝක කුසලානයෙන් ඉවත් කර ඇත.

සිකුරාදා ලීඩ්ස් හි ගොල්ෆ් ක්‍රීඩා කරමින් සිටියදී හදිසි අනතුරකින් බෙයාර්ස්ටෝ පහළ පාදයේ ආබාධයකට ලක් විය. තුවාලයේ සම්පූර්ණ ප්‍රමාණය දැන ගැනීමට ඔහු ලබන සතියේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයකු හමුවනු ඇත.

ලබන බ්‍රහස්පතින්දා Kia Oval හිදී ආරම්භ වන LV= Insurance තුන්වන ටෙස්ට් තරඟය සඳහා Nottinghamshire පිතිකරු Ben Duckett ටෙස්ට් සංචිතයට එක් කර ඇත.

එංගලන්තයේ ICC පිරිමි T20 ලෝක කුසලාන සංචිතයේ Bairstow වෙනුවට කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳව වැඩිදුර ප්‍රකාශයක් නියමිත වේලාවට සිදු කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *