විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ යෝජිත ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහන සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයේ සහය…

සංක්‍රමණික සේවකයින් සඳහා සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහනක් සහ කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව සහ විදේශ රැකියා ආශ්‍රිත සේවාවන් ඩිජිටල්කරණය කිරීම සඳහා සිය සහය ලබා දීමට ස්විට්සර්ලන්තය එකඟ වී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේය.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති ඩොමිනික් ෆර්ග්ලර් මහතා සහ කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර මහතා අතර පෙරේදා (17) පැවති සාකච්ඡාවකදී මෙම එකඟතාවයට පැමිණි බවයි.

අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර මහතා තම අමාත්‍යාංශය යටතේ මේ වසර සඳහා ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති පිළිබඳව පැහැදිලි කළේය.

යෝජිත ඩිජිටල්කරණ සහ සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන් සඳහා ස්විට්සර්ලන්ත අත්දැකීම් උපයෝගී කර ගනිමින් සහාය ලබා ගත හැකි බව ස්විට්සර්ලන්ත තානාපතිවරයා පැවසීය.

ස්විට්සර්ලන්තයේ අත්දැකීම් මත පදනම්ව යෝජිත ඩිජිටල්කරණ වැඩසටහන සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයට අවශ්‍ය සහය ලබා දිය හැකි බව පැවසූ ඔහු රාජ්‍යතාන්ත්‍රික කටයුතු ද ඩිජිටල්කරණය කළ යුතු බව අවධාරණය කළේය.

විදේශගත ශ්‍රමිකයින් සඳහා වන ‘මනුසවි’ විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය පිළිබඳව ද තානාපතිවරයා දැනුවත් කෙරිණි. සියලුම කම්කරුවන් ඉලක්ක කරගත් සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන සඳහා ස්විට්සර්ලන්තයේ අත්දැකීම් සහ සහාය ලබා දීමට තානාපතිවරයා ධනාත්මකව ප්‍රතිචාර දැක්වීය. ඊට පූර්ණ සහයෝගය ලබාදීමට තානාපතිවරයා එකඟතාව පළ කළේය.

සංහිඳියාව වර්ධනය කිරීම සඳහා සත්‍ය සෙවීමේ කොමිසමක් පිහිටුවීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය ගත් තීරණය පිළිබඳව ද නානායක්කාර අමාත්‍යවරයා ඔහුට පැහැදිලි කළා. එම උත්සාහය තානාපතිවරයාගේ පැසසුමට ලක් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *