වතු කම්කරුවන්ගේ දිනක වැටුප රුපියල් දහස දක්වා වැඩි නොකළොත් වතු රජයට පවරා ගන්නවා

Share this Article

වතු පාඩු ලබන බව කියමින් වතු කම්කරුවන්ගේ දෛනික වැටුප රුපියල් දහස දක්වා වැඩි කිරීමට ක්‍රියා නොකරන හාමුපුතුන්ගේ වතු රජයට පවරා ගන්නා බව කම්කරු ඇමති නිමල් සිරිපාලද සිල්වා මහතා වතු හාම්පුතුන්ට අනතුරු අඟවා තිබේ.

අමාත්‍යවරයා පවසා සිටින්නේ පාඩු ලබනවායැයි කියන වතු, හාම්පුතුන් විසින් දිගින් දිගටම කරගෙන යාම පුදුම සහගත බවත්, අධික ලෙස පාඩු ලබන්නේ නම් එම වතු නැවත රජයට භාර දෙන ලෙස ඔවුන්ට තමා දන්වා ඇති බවත්ය. එමෙන්ම එම වතු ලාභ ලබන තත්ත්වයට පත් කිරීමට රජයට හැකි බවද ඒ මහතා පෙන්වා දී තිබේ.

වතු නිවාස, මාර්ග ඇතුළු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම, වතු රෝහල් රජයට පවරා ගෙන වතුකරයේ සෞඛ්‍ය සේවා පවත්වාගෙන යාම සිදු කරන්නේද රජය විසින් වන බැවින් වතු සමාගම්වලට විශාල මුදලක් ඉතිරි වන බව අවධාරණය කර ඇති ඇමැතිවරයා වතු සේවක රුපියල් දහසේ වැටුප ගැන සති දෙකකින් අවසන් තීරණයක් ලබා දෙන බවද වතු හාම්පුතුන් හමුවේ පවසා ඇති බවත් වාර්තා වේ.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.