බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල ඉහළ යන ලකුණු…

සමාජ ආරක්ෂණ දායකත්ව බද්ද අද සිට බලාත්මක වීමෙන් පසු බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල යළි ඉහළ යා හැකි බව සමස්ත ලංකා බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය (ACBOA) පවසයි.

එන්.කේ. එම සංගමයේ ප්‍රධානී ජයවර්ධන ඩේලි මිරර් වෙත කියා සිටියේ ඔවුන්ගේ පාන් ඇතුළු නිෂ්පාදන නව බද්දට යටත් වන බවයි.

තිරිඟු පිටි සඳහා බද්ද පැනවීමට නියමිත අතර ප්‍රධාන තිරිඟු පිටි ආනයනය කරන්නන් මිල වැඩි කළහොත් එය බේකරි කර්මාන්තයට ඉබේම බලපානු ඇත.

ඉහත සඳහන් කළ සියලු සාධකවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බේකරි නිෂ්පාදනවල මිල ඉහළ යනු ඇති නමුත් ඒවා කුමන අනුපාතයකින් ඉහළ යනු ඇත්දැයි තීරණය කර නොමැති බව ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *