ජූලී චුන්ග් ශ්‍රී ලංකාවේ නව ඇමෙරිකානු තානාපතිනිය ලෙස පත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නව තානාපතිනිය ලෙස එක්සත් ජනපදයේ බටහිර අර්ධගෝල කටයුතු පිළිබඳ හිටපු සහකාර රාජ්‍ය ලේකම් ජූලි චුන්ග් පත් කර තිබේ.

“චුන්ග්ගේ කීර්තිමත් රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වෘත්තිය සහ සුවිශේෂී නායකත්වය ඇය ඇමරිකානු ජනතාව නියෝජනය කිරීමට සහ එක්සත් ජනපද-ශ්‍රී ලංකා හවුල්කාරිත්වය ඉදිරියට ගෙන යාමට හොඳම තේරීම බවට පත් කරයි. අපගේ වැඩ කටයුතු එකට ඉදිරියට යාමට මම බලාපොරොත්තු වෙමි,” එක්සත් ජනපදයේ නියෝජ්‍ය රාජ්‍ය ලේකම් වෙන්ඩි ආර්. ෂර්මන් බ්‍රහස්පතින්දා ට්වීට් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *