ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිදුවී ඇතැයි කියන විවිධ සිදුවීම් සම්බන්ධව පරික්ෂා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පරීක්ෂණ මණ්ඩලයක් පත් කරයි.

විනිසුරු සිසිර රත්නායක (විශ්‍රාමික මහාධිකරණ විනිසුරු), නීතීඥ නිරෝෂණ පෙරේරා සහ නීතීඥ අසේල රැකව යන මහත්වරුන්ගෙන් සමන්විත ත්‍රිපුද්ගල විමර්ශන මණ්ඩලයක් පත් කිරීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනය කරයි. ක්‍රීඩක ධනුෂ්ක ගුණතිලක සම්බන්ධ බව කියන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කිරීමටයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අවධානයට ලක්ව ඇති සහ ජාතික කණ්ඩායම ඔස්ට්‍රේලියාවේ රැඳී සිටි කාලය තුළ සිදු වූ බව කියන විවිධ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් ද මෙම කමිටුව විමර්ශනය කරනු ඇත.

මෙම ක්‍රියාවලියේ සිටින මණ්ඩලය, එවැනි සිදුවීම් සිදුවීමට අදාළව ඔහුගේ හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් කණ්ඩායම් කළමනාකරුගෙන් වහාම පැහැදිලි කිරීමක් ඉල්ලා සිටිනු ඇත.

එම මණ්ඩලය විසින් එම වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසු, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විධායක කමිටුව නිල රාජකාරි ඉටු කිරීමේදී යම් වරදක් හෝ නොසැලකිලිමත්කමක් සිදු කර ඇති බව ඔප්පු වුවහොත් ක්‍රීඩකයන්ට සහ නිලධාරීන්ට එරෙහිව දැඩි විනය ක්‍රියාමාර්ග ගනු ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.