උසස් පෙළ දෙමළ මාධ්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍ර ලකුණු කිරීම ඇරඹේ.

උසස් පෙළ දෙමළ මාධ්‍ය පිළිතුරු පත්‍රවල මූලික ලකුණු කිරීම අද (21) ආරම්භ වූ බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඒ අනුව විෂයන් කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් පාලන පිළිතුරු පත්‍ර ලකුණු කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය තහවුරු කිරීමේ කටයුතු මේ වන විට සිදුවෙමින් පවතී.

විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් එච්.ජේ.එම්.සී. අමිත් ජයසුන්දර සඳහන් කළේ ය

හින්දු ආගම, ක්‍රිස්තියානි ධර්මය, හින්දු ශිෂ්ටාචාරය, භාරත නැටුම්, පෙරදිග සංගීතය, කර්නාටක සංගීතය, බටහිර සංගීතය, චිත්‍ර, නාට්‍ය සහ රංග කලාව සහ හින්දි යන විෂයයන් සම්බන්ධයෙන් කඩදාසි සලකුණු කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර ඇත.

යාපනය, කොළඹ, මඩකලපුව, ගම්පහ, කළුතර සහ කුරණෑගල යන නගරවල පිහිටි පිළිතුරු පත්‍ර ලකුණු කිරීමේ මධ්‍යස්ථානවලදී එම කටයුතු සිදු කෙරෙන බව විභාග කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා පැවසීය.

සිංහල, ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ඇතුළු අනෙකුත් විෂයන්ට අදාළව පිළිතුරු පත්‍ර ලකුණු කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් අයදුම්පත් ලැබී ඇති බවත්, එම කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන් අදාළ පාර්ශ්ව සමඟ සාකච්ඡා කරමින් සිටින බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *