ඉදිරි සති දෙකට අදාළව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කෙරේ

කොවිඩ් -19 වෛරසය ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම සඳහා රජය දරන උත්සාහයන් යහපත් ප්‍රතිඵල ලබා දෙන හෙයින් පොදු කටයුතු සඳහා පනවා තිබූ සීමා තවදුරටත් ලිහිල් කරමින් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ඊයේ (15) නව මාර්ගෝපදේශ මාලාවක් නිකුත් කළේය.

ඒ අනුව ඔක්තෝම්බර් 31 දක්වා බලපැවැත්වෙන නව මාර්ගෝපදේශන මඟින් ක්‍රීඩා සහ සිනමා ශාලා මේ මස 21 දා සිට ආසන ධාරිතාවෙන් සියයට 25 කට විවෘත වේ.

මේ අතර, මංගල උත්සව සඳහා උපරිම අමුත්තන් 50 දෙනෙකු ඇතුළතින් සහ එළිමහන් 75 ක් සමඟ අවසර දෙනු ඇත. කොවිඩ් නොවන අවමංගල්‍ය කටයුතු ඕනෑම අවස්ථාවක පුද්ගලයින් 20 දෙනෙකු සමඟ පැවැත්වීමට අවසර දෙනු ඇත.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *