සිංහරාජයේ රක්ෂිත කොටසක් අනතුරේ

සිංහරාජ වනාන්තරයේ හිමිදිරි පෙදෙස රක්ෂිත කොටස බැකෝ යන්ත්‍ර යොදා ගනිමින් හානියට ලක් කර ඇති බව වැසිවනාන්තර සුරකින්නෝ සංවිධානය පවසයි.

සිංහරාජ වන රක්ෂිතයේ සුවිශේෂි ස්ථානයක් සහ විශාල සංචාරක ආකර්ෂණයක් දිනාගෙන ඇති හිමිදිරි පෙදෙස පිවිසුමෙහි රක්ෂිතය තුළ සිදුව ඇති වන විනාශය පිළිබඳව සැලවීමත් සමඟ වැසිවනාන්තර සුරකින්නෝ සංවිධානය ඒ පිළිබඳව සොයා බලා වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමසා ඇති අතර ඔවුන් පවසා ඇත්තේ මෙම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමට කොලොන්න ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් අවසර ඉල්ලා ඇති බවත් ඒ අනුව රක්ෂිතය තුළ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වනසංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ සිදු කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය බවත්, විශාල යන්ත්‍ර යොදා නොගෙන මිනිස් ශ්‍රමය පමණක් යොදා ගනිමින් වනාන්තරයට හානි නොවන අන්දමින් මෙම ක්‍රියාවලිය සිදු කිරීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ප්‍රාදේශීය සභාව දැනුවත් කර ඇති බවය.

හිමිදිරි පෙදෙස සංචාරක බංගලාවට වාහනයක් මඟින් පහසුවෙන් ළඟා වීම සඳහා එක් පසකින් කෙටි මාර්ගයක් ඇති නමුත් අඩි20ක පමණ පළලකින් යුක්තව මෙලෙස මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ප්‍රාදේශීය සභාව ක්‍රියාකිරීම ගැටළු සහගත කරුණක් බවත් එම සංවිධානය පවසයි.

රක්ෂිතයක් තුළ සංවර්ධන ක්‍රියාවලියක් සිදු කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු නිසි ක්‍රියා පටිපාටියක් ඇති අතර එම ක්‍රියාවලීන් උල්ලංඝනය කරමින් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ආදී අවසර ගත යුතු අනෙකුත් කිසිදු ආයතනයකින් අවසර නොගෙන මෙම විනාශකාරී සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය කොලොන්න ප්‍රාදේශීය සභාව මගින් හිතුමනාපෙට සිදු කර ඇති බවත් මිනිස් ශ්‍රමය වෙනුවට බැකෝ යන්ත්‍ර යොදා ගැනීම නිසාවෙන් රක්ෂිතයට දැඩි හානියක් සිදු වී ඇති අතර ඒ සමගාමීව රක්ෂිත සීමාව තුළ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් වැඩිවී අනවසර දැව හෙලීම්, තේ වගාව සඳහා වනාන්තර ආක්‍රමණය කිරීම, පතල් කැනීම සඳහා යොමුවීම වැනි ක්‍රියාවන් ඉහළ ගොස් ඇති බවත් වාර්තා වෙයි.

මෙලෙස පුළුල් කර ඇති මාර්ගය දෙපස විශාල වශයෙන් නෙළු, මීවන, පාසි ඇතුළු කුඩා ශාක විශේෂ ගණනාවක් තිබූ අතර එම ශාක පද්ධතිය තුළ සර්ප, කෘමි, කටුසු, ගොළුබෙලි ආදී සත්ව විශේෂ බහුලව දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබී ඇත.

විශාල සුන්දරත්වයක් සමඟින් සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය දිනාගෙන තිබූ මාර්ගයක් වන අතර මෙම වන හායනය නිසාවෙන් ශාක හා සත්ව ඇතුළු විශාල ජීවීන් පිරිසකට හානි සිදු වී සුන්දරත්වයටද හානි සිදුව ඇත.

මෙම ක්‍රියාවලිය අදූරදර්ශී ක්‍රියාවක් වන බැවින් මෙය වැරදි පූරවාදර්ෂයක්ද වන අතර විශාල නාය යැම් වලට අත වැනීමක් ලෙසද වැසිවනාන්තර සුරකින්නෝ සංවිධානය පවසයි.

සංචාරකයන්ගේ පහසුව තකා එක් මාර්ගයක් පවතින විටකදී එය නිසි අයුරින් නඩත්තු කරනු වෙනුවට රක්ෂිත භූමිය මෙලෙස වීනාශ කිරීම ලෝක උරුම වනාන්තරයකට කිසිසේත් උචිත ක්‍රියාවක් නොවන අතර අදාල නිලධාරීන් මේ පිලීබඳව සොයා බලා මෙම විනාශය සිදූවූ ප්‍රදේශය සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා කඩිනම් ක්‍රියා මාර්ගයක් ගන්නා ලෙස වැසිවනාන්තර සුරකින්නෝ සංවිධානය බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.
(උපුටා ගැනීම – අද දෙරණ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *