Canada imposes targeted sanctions against Rajapaksa

රාජපක්ෂ සහෝදරයන්ට එරෙහිව කැනඩාව සම්බාධක පනවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සන්නද්ධ ගැටුම් වලදී දළ වශයෙන් සහ ක්‍රමානුකූලව මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය නිලධාරීන් හතර දෙනෙකුට එරෙහිව විශේෂ ආර්ථික පියවර පනතට අනුව රෙගුලාසි යටතේ ඉලක්කගත සම්බාධක පනවන බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මෙලනි ජොලි මහත්මිය අද නිවේදනය කළාය. 1983 සිට 2009 දක්වා.

විශේෂ ආර්ථික පියවර පනතට අනුකූලව රෙගුලාසි ලැයිස්තුගත පුද්ගලයින්ට ගනුදෙනු තහනමක් පනවයි, එමඟින් කැනඩාවේ ඔවුන් සතුව තිබිය හැකි ඕනෑම වත්කමක් ඵලදායි ලෙස කැටි කර සංක්‍රමණ සහ සරණාගතයින් ආරක්ෂණ පනත යටතේ කැනඩාවට පිළිගත නොහැකි වනු ඇත.

වගවීම ආමන්ත්‍රණය කරන ලෙස කැනඩාව සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව දිගින් දිගටම ඉල්ලා සිටියද, ශ්‍රී ලංකා රජය සිය මානව හිමිකම් බැඳීම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සීමිත අර්ථවත් සහ සංයුක්ත ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත. මෙමගින් බලපෑමට ලක් වූ ජනගහනය සඳහා යුක්තිය පිළිබඳ ප්‍රගතිය සහ සාමය සහ ප්‍රතිසන්ධානය සඳහා වූ අපේක්ෂාවන් අනතුරේ.

මානව හිමිකම් උල්ලංඝණය කිරීම්වල වින්දිතයින්ට සහ දිවි ගලවා ගත් අයට යුක්තිය ඉටු විය යුතුය. අර්ථවත් වගවීමේ ක්‍රියාවලියක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා වන කැපවීම ඉටු කරන ලෙස කැනඩාව දිගින් දිගටම ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ එබැවිනි.

මෙම සම්බාධක මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝණය කිරීම් සිදු කළ පුද්ගලයන්ට අඛණ්ඩව දණ්ඩමුක්තිය ලබා දීම කැනඩාව පිළි නොගන්නා බවට පැහැදිලි පණිවිඩයක් යවයි.

කැනඩාව ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් සහ වගවීම වෙනුවෙන් පෙනී සිටීම සඳහා අදාළ බහුපාර්ශ්වික ආයතන හරහා ඇතුළුව ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ අඛණ්ඩව සහයෝගයෙන් කටයුතු කරනු ඇත, එය රටට ආරක්ෂිත, සාමකාමී සහ සියල්ල ඇතුළත් අනාගතයක් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරකි. කැනඩාව, එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ මූලික කණ්ඩායමේ කොටසක් ලෙස 51/1 යෝජනාව සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අඛණ්ඩව පෙනී සිටින අතර දිවයිනේ වගවීම සහ සාමය ළඟා කර ගැනීම සඳහා වන ප්‍රයත්නයන්ට සහාය වනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව මුහුණ දෙන දුෂ්කරතා සමනය කිරීම සඳහා හදිසි දේශපාලන හා ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා වන ප්‍රයත්නයන්ට කැනඩාව සහාය දක්වයි. මෙම අර්බුදය විසඳීම සඳහා ක්‍රියා කරන විට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, මානව හිමිකම් සහ නීතියේ ආධිපත්‍යය ප්‍රවර්ධනය කරන ලෙස අපි ශ්‍රී ලංකා රජයට දැඩි ලෙස දිරිමත් කරමු.

අද නිවේදනයට අමතරව, සහ ශ්‍රී ලංකාවේ මානුෂීය අර්බුදයට ප්‍රතිචාර වශයෙන්, ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ ජීවනෝපාය ඇතුළු ක්ෂණික අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සහ රතු කුරුස සහ රතු චන්ද්‍ර සංගම් ජාත්‍යන්තර සම්මේලනය විසින් දියත් කරන ලද අභියාචනා සඳහා කැනඩාව ඩොලර් මිලියන 3 ක් ප්‍රකාශයට පත් කළේය. , නවාතැන් සහ ආහාර නොවන අයිතම, මෙන්ම අවදානමට ලක්විය හැකි ළමුන් සහ කාන්තාවන් සඳහා පෝෂණ ආධාර සහ ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා. කැනඩාව අත්‍යවශ්‍ය වෛද්‍ය උපකරණ සහ සැපයුම් ප්‍රසම්පාදනය සඳහා ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයට අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා අඛණ්ඩ ජාත්‍යන්තර ආධාර ව්‍යාපෘති නැවත සකස් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *