මුඛ ආවරණ 2ක් පළඳින්න – විශේෂ​ඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ

රට දැන් තිබෙන ව්‍යසන තත්ත්වයෙන් මිදීම සඳහා  ජනතා​ව හැකිතාක් නිවෙස්වලට වී සිටිය යුතු බවත්, නිවසෙන් බැහැරට යාමේදී හැකිනම් මුඛ ආවරණ 2ක් පළඳිය යුතු බවත් විශේෂ​ඥ වෛද්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ පවසයි.

එසේ මුඛ ආවරණ 2ක් පළඳින්නේ නම් සර්ජිකල් (Surgical) මාස්ක් එකක් සහ ඊට උඩින් රෙදි මාස්ක් එකක් පළඳින ලෙස ඇය ජනතාව දැනුවත් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.