ප්‍රථම වතාවට රට තුළ තිබෙන රජය සතු ආයතන සම්බන්ධ ලේඛනයක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරයි.

ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට රජය යටතේ පවතින ආයතන ලැයිස්තුව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර තිබේ.

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා විසින් ඊයේ (17) එම ලැයිස්තුව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි.

සඳුදා (14) 2023 අයවැය ඉදිරිපත් කරමින් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා දුන් පොරොන්දුව පරිදි රජයට අයත් ආයතන ලැයිස්තුව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇත.

මෙම ලැයිස්තුවෙන් හෙළි වන්නේ රජය යටතේ පවතින ආයතන 1283ක් වන අතර ඉන් 29ක් අමාත්‍යාංශ වන අතර 99ක් රජයේ දෙපාර්තමේන්තු වේ.

දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල 25ක්, පළාත් සභා 09ක්, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 341ක් සහ පළාත් පාලන ආයතන 341ක් පවතින බව මුදල් අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් අනාවරණය කළේය.

රාජ්‍ය ආයතන ද ඇතුළුව රාජ්‍ය ආයතන 420 ක් පවතින බව එම ලැයිස්තුවේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *