ධම්මික පෙරේරා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දෙයි.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධම්මික පෙරේරා ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස දිවුරුම් දුන්නා.

ඔහු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නේය.

ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරිකයා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස පත් කරනු ලැබුවේ බදාදා (22) දිනයේදීය.

ඔහු ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (SLPP) ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස පත් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කිරීමෙන් පසු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් දුන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *