ඩීසල් මිල රුපියල් 10 අඩු කිරීමෙන් බස් ගාස්තු සංශෝධනය ප්‍රායෝගික නොවන බව ගැමුණු පවසයි.

පසුගියදා ඔටෝ ඩීසල් මිල රු. 10, ජනතාවට සහනයක් දෙන එක ප්‍රායෝගික නැහැ. එසේ වුවහොත් ජනතාව පවා මෙය විහිළුවක් ලෙස සලකනු ඇතැයි ලංකා පෞද්ගලික බස් හිමියන්ගේ සංගමයේ (LPBOA) සභාපති ගැමුණු විජේරත්න මහතා පැවසීය.

ඔහු ඩේලි මිරර් වෙත කියා සිටියේ දැනට පවතින බස් ගාස්තු සඳහා ගාස්තු ප්‍රතිශතයක් ගණනය කිරීම පවා අපහසු බවයි.

එබැවින් මීළඟ මිල සංශෝධනය වැඩි ප්‍රතිශතයකින් සිදුවුවහොත් මෑතක දී සිදුවූ රුපියල් 10 අඩු කිරීමද එක් කරමින් බස් ගාස්තු අඩු කිරීමට සංගමය තීරණය කර ඇති බව විජේරත්න මහතා පැවසීය.

“බස් ගාස්තුව සුළු ප්‍රතිශතයකින් අඩු කරනවාට වඩා, නියමිත වේලාවට බස් රථවලට ප්‍රමාණවත් ඉන්ධන ලබා දෙනවා නම් අපට වඩා හොඳ සේවාවක් ලබා දිය හැකියි. දැනට පවතින QR ක්‍රමය අනුව සතියකට බස් රථයකට ලැබෙන්නේ ඩීසල් ලීටර් 40ක් පමණයි. මුළු සතියම ක්‍රියාත්මක කිරීමට ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා අපි අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලා සිටියේ QR කේතයට අනුව සම්පූර්ණ ටැංකි ඩීසල් ලබා දෙන ලෙසයි.

QR කේතයට අමතරව, ස්ථානීය ගෙවීම් සඳහා අපට ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ (ශ්‍රී ලංගම) ඩිපෝවලින් ඩීසල් සපයනු ලබන අතර, එමඟින් අපට වඩා හොඳ සේවාවක් ලබා දිය හැකි බව ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.