ජපානය, ඉන්දියාව සහ ප්‍රංශය ශ්‍රී ලංකාවේ ණය පිළිබඳ ණය හිමියන්ගේ රැස්වීමක් පවත්වයි.

ජපානය, ඉන්දියාව සහ ප්‍රංශය බ්‍රහස්පතින්දා ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම සම්බන්ධීකරණය කිරීම සඳහා ද්විපාර්ශ්වික ණයහිමියන් අතර සාකච්ඡා සඳහා පොදු වේදිකාවක් ප්‍රකාශයට පත් කළ අතර, එය මධ්‍යම ආදායම් ලබන ආර්ථිකයන්හි ණය ගැටලු විසඳීම සඳහා ආදර්ශයක් වනු ඇතැයි ඔවුන් බලාපොරොත්තු වන බව රොයිටර් වාර්තා කරයි.

කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ද්විපාර්ශ්වික ණයහිමියා වන චීනය – ශ්‍රී ලංකාවේ ණය හිමියන් අතර රැස්වීම් මාලාවක් ආරම්භ කිරීමේ අරමුණින් මෙම වසරේ G7 සභාපති ජපානය විසින් දියත් කරන ලද මුලපිරීම සඳහා සම්බන්ධ වන්නේද යන්න අවිනිශ්චිතව පවතී.

“මෙතරම් පුළුල් ණය හිමියන් සමූහයක් එක්රැස් කරමින් මෙම සාකච්ඡා ක්‍රියාවලිය දියත් කිරීමට හැකිවීම ඓතිහාසික ප්‍රතිඵලයක්” යැයි ජපාන මුදල් අමාත්‍ය Shunichi Suzuki කෙටි සාකච්ඡාවකදී පැවසීය.

“මෙම කමිටුව සියලුම ණය හිමියන්ට විවෘතයි,” ඔහු පැවසීය.

“හැකි ඉක්මනින්” පළමු සාකච්ඡා වටය පැවැත්වීමට කණ්ඩායම සූදානම් බව භාණ්ඩාගාරයේ ප්‍රංශ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් Emmanuel Moulin එම සාකච්ඡාවට පැවසීය.

එය නව වේදිකාවක් නිර්මාණය කිරීමට තුඩු දෙන විකල්ප යෝජනා ක්‍රමයක් ඉදිරිපත් කිරීමේ වගකීම ප්‍රධාන ආර්ථිකයන් මත පැටවී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමියන්ට ඩොලර් බිලියන 7.1 ක් ණය වී ඇති අතර, එහි රජයේ නිල දත්ත වලට අනුව, චීනයට ඩොලර් බිලියන 3 ක්, පසුව පැරිස් සමාජයට ඩොලර් බිලියන 2.4 ක් සහ ඉන්දියාවට ඩොලර් බිලියන 1.6 ක් ණයයි.

ආන්ඩුවට ඩොලර් බිලියන 12 කට වඩා වැඩි නය විදේශයන්හි පුද්ගලික ණය හිමියන් සමඟ යුරෝ බැඳුම්කරවල සහ අනෙකුත් වාණිජ ණය සඳහා ඩොලර් බිලියන 2.7 කට වඩා නැවත සාකච්ඡා කිරීමට අවශ්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *