ගුවන් තොටුපොළ විවෘත කිරීමෙන් පසු පළමු යානය ගොඩ බසී

ගුවන්තොටුපොළ නැවත විවෘත කිරීමෙන් පසු පළමු ගුවන් යානය මෙරටට පැමිණ ඇත.

මෙලෙස පැමිණ ඇත්තේ කටාර් රාජ්‍යයේ සිට මගීන් 53 දෙනෙකු රැගත් යානයකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.