ආරක්ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ශවේන්ද්‍ර සිල්වාගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්.

ආරක්‍ෂක මාණ්ඩලික ප්‍රධානී ජෙනරාල් ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා ශ්‍රී ලාංකිකයන් සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ රට තුළ සාමය ආරක්‍ෂා කිරීම සඳහා ත්‍රිවිධ හමුදාවට සහ පොලිසියට සහාය දෙන ලෙසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *