අජිත් ප්‍රසන්න ඇප මත මුදා හැරේ

අධිකරණයට අපහාස කළේ යැයි චෝදනා කරමින් රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කර සිටින විශ්‍රාමික යුධ හමුදා මේජර් නීතිඥ අජිත් ප්‍රසන්න මහතා ඇප මත මුදා හරින ලෙස කොළඹ මහධිකරණය නියම කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *