අගමැතිගෙන් අද විශේෂ ප්‍රකාශයක්

Share this Article

රටේ පවතින වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා විසින් අද (07) දින විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කිරීමට නියමිතය. එම විශේෂ ප්‍රකාශය අද පස්වරු 7.45ට මෙරට සියලු විද්‍යුත් නාලිකා ඔස්සේ විකාශය කිරීමට නියමිතය.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.