ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට නව නියාමන ආයතනයක් : ඇමති කාංචන

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව සඳහා නියාමන ආයතනයක් පිහිටුවීමට සාකච්ඡා කරමින් පවතින අතර එය මිල නියාමකයෙකු ලෙස ක්‍රියාත්මක වන බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා පැවසීය.

දැනට මිල රෙගුලාසි සිදු කරනු ලබන්නේ විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය විසින් බවත් මීට පෙර මිල නියාමනය සහ බෙදා හැරීම යන දෙකම ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව විසින් සිදු කර ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවට පැවසීය.

වෙළඳපොළට පිවිසෙන නව සමාගම් සමඟ වැඩි තරඟකාරිත්වයක් ඇති වන බැවින් වෙනම නියාමන ආයතනයක් වැදගත් බව ඔහු පැවසීය.

බලශක්ති ක්ෂේත්‍රය නියාමනය කිරීම ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවට පැවරෙන අතර බලශක්ති ක්ෂේත්‍රය නියාමනය කිරීම නව නියාමන ආයතනයට පැවරෙන බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *