එක්සත් ජාතීන්ගේ සහ ශ්‍රී ලංකා ගිවිසුම් සම්බන්දව කඩිනම් පියවර ගැනීමට අවධානය…

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සහ ශ්‍රී ලංකාව ඊයේ (බදාදා) එක්සත් ජාතීන්ගේ තිරසාර සංවර්ධන සහයෝගීතා රාමුව (UNSDCF) 2023-2027 ගිවිසුමට අත්සන් තැබූ අතර එය ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වන එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිතායතනවලට මග පෙන්වයි.

UNSDCF යනු ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිතායතනවල කටයුතු මෙහෙයවන රාමුව වන අතර තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා වන 2030 න්‍යාය පත්‍රය සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග වේගවත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට සහාය වීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ සාමූහික දැක්ම සහ දායකත්වය ප්‍රකාශ කරන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය පවසයි.

සහයෝගීතා රාමුව, COVID-19 හි බලපෑම සමඟ ආර්ථික අර්බුදයෙන් වේගවත් ප්‍රකෘතියක් සහතික කිරීම සඳහා ක්‍රියාමාර්ග වේගවත් කිරීම සඳහා ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙයි, ආර්ථිකය පුනර්ජීවනය කිරීමට සහය දැක්වීමට ප්‍රමුඛත්වය දෙමින් ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම්, සමාජ සේවා, යහපත් රැකියා, සමාජ සහජීවනය සහ සෞඛ්‍ය සහ යහපැවැත්ම. ලංකාවේ සියලුම මිනිසුන් වෙනුවෙන්.

UNSDCF ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් භාණ්ඩාගාර ලේකම් මහින්ද සිරිවර්ධන සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ නේවාසික සම්බන්ධීකාරක Hanaa Singer-Hamdy විසින් සම-අත්සන් කරන ලදී.

ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිතායතන, අරමුදල් සහ වැඩසටහන් ප්‍රධානීන් ද සහයෝගීතා රාමුවට අත්සන් තැබූහ. මුදල් අමාත්‍යාංශයේ දී පැවති මෙම අත්සන් තැබීමේ උත්සවයට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් අරුණි විජේවර්ධන මහත්මිය සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන සම්බන්ධීකරණ කාර්යාලයේ ආසියා සහ පැසිෆික් කලාපීය අධ්‍යක්ෂ ඩේවිඩ් මැක්ලච්ලන්-කාර් ද සහභාගී විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.