දෙමළ ජනතාව උතුරු පුරාවස්තු විනාශ කරයි. වාර්ථාකළ තරුණයාටත් මරණ තර්ජන video

නයාරු ගුරුකන්ද රජමහා විහාරස්ථානය පිහිටි පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට අයිති භූමිය කිසියම් පිරිසක් විසින් ඊයේ (10) උදෑසන බැකෝ යන්ත්‍ර යොදාගනිමින් විනාශකර තිබේ.

මෙම පිරිස සදහන් කර ඇත්තේ පස් ලබාගැනීම සදහා මෙම භූමිය යොදා ගන්නා බවයි.  මෙම පස් කැපීම සදහා ප්‍රදේශීය සභාව මගින් අවසර පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබෙන බව එම පස් කැපීමේ නිරත පිරිස් පවසයි. නමුත් මෙම භූමිය අයත්ව තිබෙන පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට වන අතර  පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පස් කැපීම සදහා කිසිදු අවසරයක් ලබාදී නොමැත.

මීට පෙරද මෙම ස්ථානයෙන් මාර්ග තැනීම සදහා පස් කැපීමට සූදානම් වූ අවස්ථාවේදී පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව මගින් එන වලක්වන ලදී.

මෙම සිදුවීම පිළිබදව විමසීමට එම ස්ථානයට ගිය ගුරුකන්ද විහාරස්ථානයේ ආරක්ෂාවට සිටින තරුණයාහට අදාල පස් කපන බැකෝ යන්ත්‍රයේ ක්‍රියාකරු යැයි පවසන පුද්ගලයෙකු විසින් එම තරුණයාව මරා වල දමන බවට තර්ජනය කර තිබේ.

colombo today news

Posted by Kalum Bandara on Wednesday, 9 October 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *