විදේශ රැකියා සොයන්නන් සඳහා SLBFE වෙතින් නිවේදනයක්.

විභව විදේශ රැකියා අවස්ථා සඳහා විදේශ ගමන් බලපත්‍ර හෝ මුදල් ලබාදීමට පෙර ඕනෑම ආයතනයක නීත්‍යානුකූලභාවය පිළිබඳව අවධානයෙන් පසුවන ලෙස ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය මහජනතාවට අනතුරු අඟවා තිබේ.

සියලුම අනුමත විදේශ රැකියා නියෝජිතායතන සහ දැනට ඔවුන් සතුව ඇති රැකියා දීමනා පිළිබඳ තොරතුරු SLBFE වෙබ් අඩවියේ යාවත්කාලීන කර ඇති බව ද කාර්යාංශය නැවත අවධාරණය කළේය.

රුමේනියාව, ඊශ්‍රායලය, ජපානය සහ දකුණු කොරියාව වැනි රටවල රැකියා අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් ව්‍යාජ දැන්වීම් පළ කර වංචනික ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි රැසක් ලැබී ඇති බව එම කාර්යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *