විදේශ රැකියා සඳහා විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමට විශේෂ කවුළුවක්…

රැකියා සඳහා කඩිනමින් විදේශගත වීමට අපේක්ෂා කරන ශ්‍රී ලාංකිකයින් සඳහා විදේශ ගමන් බලපත්‍ර ලබාදීම සඳහා ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ කවුළුවක් සඳුදා (22) සිට හඳුන්වා දීමට නියමිතය.

ඉහළ ඉල්ලුමක් හේතුවෙන් විදේශ රැකියා සඳහා නව විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සඳහා බත්තරමුල්ලේ පිහිටි දෙපාර්තමේන්තු කාර්යාලයේ වේලාවක් වෙන්කර ගැනීමට අවම වශයෙන් මාස දෙකක කාලයක් බලා සිටීමට ජනතාවට සිදුව තිබේ.

රැකියා සඳහා කඩිනමින් විදේශගත වීමට අවශ්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයින් මේ හේතුවෙන් දැඩි පීඩාවට පත්ව සිටින බව විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර මහතා පැවසීය.

ඒ අනුව ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ ඉල්ලීමකට අනුව මෙම ගැටළුව විසඳීම සඳහා නව කවුන්ටරයක් හඳුන්වා දීමට පියවර ගෙන ඇති බව ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.