වාහන මිලදී ගැනීමට හොඳම කාලය මෙය බව දේශීය වාහන අලෙවිකරුවන් පවසයි.

පාවිච්චි කරන ලද වාහනවල මිල විශාල ලෙස පහත වැටී ඇති බැවින් වාහනයක් මිලදී ගැනීමට හොඳම කාලය මෙය බව මෙරට දේශීය වාහන අලෙවිකරුවෝ පවසති.

වාහන ආනයනය නවතා දැමූ බවත් දැනට ගෙන්වා ඇති වාහන සහ අතේ ඇති වාහන ප්‍රමාණය පමණක් වෙළෙඳ පොළේ සංසරණය වන බවත් ඔවුහු කීහ.

“වාහන ගෙන්වීම ගැන හිතන්න බැහැ. වාහන මිල සැලකිය යුතු ලෙස අඩුවෙලා නැහැ, නමුත් සුළු වශයෙන් අඩුවෙලා” යැයි ඔවුහු පැවසූහ.

“ලීසිං සඳහා පොලී ගෙවීම ඉහළ යාම සහ තැන්පත්කරුවන්ගේ ඉහළ බැංකු පොලී අනුපාත හේතුවෙන් තම වාහන විකුණා මුදල් තැන්පත් කිරීමේ ප්‍රවණතාවක් නිර්මාණය වී තිබේ” යැයි ඔවුහු පැවසූහ.

ලීසිං පහසුකම් සඳහා නොයන ලෙස දේශීය වෙළෙන්දෝ ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටි නමුත් වැඩි කිරීමට පෙර තිබූ ලීසිං මිලට සමාන බැවින් කැමති ගැණුම්කරුවන් වෙත් නම් ඒ සඳහා යා හැකි බවද ප්‍රාදේශීය වෙළෙන්දෝ ඉල්ලා සිටිති.

එම නිසා වාහනයක් මිලදී ගැනීමට හොඳම කාලය මෙය බව ඔවුහු අදහස් දැක්වූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.