රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු 37ක් පත් කිරීම සම්බන්ධව රජය පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කරයි.

අලුතින් පත් වූ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් කිසිදු වරප්‍රසාදයකින් තොරව කටයුතු කරන බව ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා අද ප්‍රකාශ කළේය.

රජය යටතේ අමාත්‍යවරුන් 20 දෙනෙකු පමණක් පත් කර ඇති බැවින් සියලුම රාජ්‍ය ආයතන ක්‍රියාත්මක කිරීම ප්‍රමාණවත් නොවන බව අමාත්‍ය රණතුංග මහතා පැවසීය.

තම විෂය පථය යටතේ පවතින ආයතන 35 උදාහරණ ලෙස පෙන්වා දුන් අමාත්‍යවරයා සියලුම ආයතනවල කටයුතු තමාට පමණක් හසුරවා ගැනීම අපහසු බව පැවසීය.

එබැවින් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු පත් කළහොත් එම ආයතනවලට අදාළ කටයුතු ඔවුන්ට පැවරිය හැකි බවයි ඔහු පෙන්වා දුන්නේ.

“වර්තමාන තත්ත්වයන් යටතේ ආයතනවල තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරීමට මෙමගින් අපට හැකි වේ. ඒ අනුව අද නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් පත් කරනු ලැබුවා. නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් සියලු දෙනාම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට හිමි වැටුප් යටතේ කටයුතු කරනු ඇත. ඒ නිසා ඔවුන් රාජ්‍යයට බරක් වෙන්නේ නැහැ,” ඔහු පැහැදිලි කළේය.

අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවේ පසුගිය රජය යටතේ අමාත්‍යවරුන් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 88 දෙනෙකු අමාත්‍යවරුන්ට හිමි වැටුප් ගෙවූ බවයි.

අලුතින් පත් වූ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ට අමතර වැටුප් හෝ වරප්‍රසාද ලබා නොදෙන බවද ඔහු පැවසීය.

කොළඹ පැවති විශේෂ මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා මේ බව සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *