මහ නාහිමිවරුන්ගෙන් ප්‍රකාශයක්…

ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයේ රාමුව තුළ සුහද දේශපාලන විසඳුමකට වහා පැමිණෙන ලෙසත්, පොදු දේපළවලට හානි කිරීමෙන් වළකින ලෙසත් මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින ලෙස මහ නාහිමිවරුන් ඒකාබද්ධ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පාර්ලිමේන්තු පක්ෂ නායකයින්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.