පාර්ලිමේන්තුව ජනවාරියේ කල් තබයි?

ලබන වසරේ ජනවාරි මස මැද වන විට පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සූදානමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබීමෙන් පසු, සභාව ඉදිරියේ පවතින ව්‍යාපාර අවසන් වන අතර, ජනාධිපතිවරයා විසින් කැඳවනු ලැබූ නව පාර්ලිමේන්තුව නැවත ඒවා නැවත ආරම්භ කළ යුතුය. කථානායකවරයා සහ මන්ත්‍රීවරුන් තවදුරටත් කටයුතු කරනවා.

ජනාධිපතිවරයාට උපරිම වශයෙන් මාස දෙකක කාලයක් සඳහා පාර්ලිමේන්තුව කල් තැබීමට හැකිය. කල් දැමීම ප්‍රකාශ කිරීමේ ප්‍රකාශයේ දී සභාව කැඳවන නව දිනය ප්‍රකාශ කළ යුතුය. කල් දැමීමක් අවසානයේ නව සැසිවාරයක් ආරම්භ වන අතර එය ජනාධිපතිවරයා විසින් උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කරනු ලැබේ. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 33 වැනි වගන්තියේ (2) ඡේදයේ දක්වා ඇති විධිවිධාන අනුව රජයේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයක් කිරීමට ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ ඔහුට බලය ඇත.

කල් දැමීමෙන් පසුව, පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව (COPE) සහ රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාව (COPA) ඇතුළු කාරක සභා ක්‍රියාත්මක වීම නතර වේ.

අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ චෝදනාවලට ලක්ව සිටින වත්මන් සභාපති ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර මහතා වෙනුවට නව කෝප් කමිටු සභාපතිවරයකු පත්කිරීමේ අරමුණින් කල් දැමීමේ අරමුණ ඇති බවයි. කෝප් කමිටු සභාපතිවරයා ලෙස ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සමඟ ගැටුමක් ඇතිව කටයුතු කළ බවට මහාචාර්ය බණ්ඩාරට චෝදනා එල්ල විය.

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස චෝදනා කළේ මහාචාර්ය බණ්ඩාර මහනුවර ක්‍රිකට් කැම්පස් නම් ව්‍යාපෘතියක් සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ උපදේශකයෙකු ලෙස කටයුතු කළ බවයි. කෝප් කමිටු සැසිවාරයට මහාචාර්ය බණ්ඩාර පැමිණීම ගැන මතභේදයක් මතුව තිබේ. කෝප් කමිටුව පසුව තීරණය කළේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ කටයුතු මහාචාර්ය බණ්ඩාර මහතා සමඟ මූලාසනයේදී සාකච්ඡා කිරීමටය.

එසේම, කල් දැමීමෙන් පසු නව සැසිවාරය ආරම්භ වූ පසු වත්මන් ආංශික අධීක්ෂණ කමිටු අලුත් කරනු ලැබේ. 2020 දී පිහිටුවන ලද වත්මන් පාර්ලිමේන්තුව මේ වන විට සැසිවාර තුනක් පවත්වා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *