නානුඔය සිට නුවරඑළිය දක්වා කේබල් කාර් මාර්ගය වන නිලධාරියාගේ බලපෑමෙන් නවතියි – මන්ත්‍රී මධුර විතානගේ

කිකිළියාමාන කන්දේ පර්චස් 150ක් කිසිදු හේතුවක් නොමැතිව මුදා හැරීමට වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ එක් නිලධාරියෙකු අවසර ලබා නොදීම හේතුවෙන් නානුඔය සිට නුවරඑළිය දක්වා යෝජිත කේබල් කාර් මාර්ගය නවතා දමා ඇති බව ආණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් ඊයේ අනාවරණය කළේය.

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මධුර විතානගේ මහතා පාර්ලිමේන්තුවට ප්‍රකාශ කළේ 2018 සහ 2021 වසරවල මේ සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් පත්‍රිකා දෙකක් ඉදිරිපත් කළද මේ හේතුවෙන් ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකි වී ඇති බවයි.

දැඩි සංවේදී කලාපයක් බව පවසමින් අවශ්‍ය ඉඩම් කැබැල්ල නිදහස් කිරීමට අදාළ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරියා දිගින් දිගටම අවසර ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බව මන්ත්‍රීවරයා පැවසීය.

“මම දැකලා තියෙනවා විශාල වනාන්තර ප්‍රදේශයක් එළි කරලා කන්දේ දුරකථන කුළුණු දාලා තියෙනවා.

ආයතනයේ ව්‍යාපෘති වාර්තාව අධ්‍යයනය කළ බවත්, පරිසරයද ආරක්ෂා වන පරිදි ව්‍යාපෘතිය නිසි ලෙස සකස් කර ඇති බව තමාට අවබෝධ වූ බවත් ඔහු පැවසීය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 55ක ආයෝජනයක් බවත් එවැනි ආයෝජන නතර කිරීම රටට විශාල පාඩුවක් බවත් ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *