චීනය, රුසියාව, ඉන්දියාව, තායිලන්තය සහ ඉන්දුනීසියාවේ සිට සංචාරකයින් සඳහා නොමිලේ වීසා

දිවයිනට නිතර පැමිණෙන රටවල් පහක සංචාරකයින් සඳහා ශ්‍රී ලංකාව නොමිලේ වීසා නිකුත් කිරීමට නියමිත බව කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙක් ඊයේ ප්‍රකාශ කළේය.

සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා පැවසුවේ තමන් සහ මහජන ආරක්‍ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් මහතා ඊට අනුමැතිය සඳහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කළ බවයි.

කැබිනට් පත්‍රිකාවට අනුව චීනය, රුසියාව, ඉන්දියාව, තායිලන්තය සහ ඉන්දුනීසියාව යන රටවල සංචාරකයින්ට වීසා ගාස්තුවකින් තොරව ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට අවසර ලැබේ. “මෙම ජාතීන් පහේ සංචාරකයින්ට ගාස්තුවකින් තොරව වීසා ලබා ගත හැකිය. ඔවුන්ට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමේදී වීසා බලපත්‍ර ලබා ගැනීමට සිදුවනු ඇත, නමුත් කිසිදු ගාස්තුවක් අය නොකෙරේ. ඔවුන්ට ආරක්ෂක කටයුතු සඳහා වීසා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමට සිදුවනු ඇත,” අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

“තීරණයේ අරමුණ වන්නේ මෙම ජාතීන්ගෙන් වැඩි සංචාරකයින් ගෙන්වා ගැනීම සහ ඉදිරි වසරවලදී වාර්ෂිකව ශ්‍රී ලංකාවට සංචාරකයින් මිලියන පහක් ගෙන්වා ගැනීමේ ඉලක්කය සපුරා ගැනීමයි. එසේම, චීනය සිය පුරවැසියන්ට සංචාරය කරන ලෙස නිර්දේශ කළ රටවල් 20 අතරට ශ්‍රී ලංකාව ද ඇතුළත් බව ඔහු සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *