කිරිඇල්ල අභියාචනාධිකරණ සභාපතිට එරෙහිව දෝෂාභියෝගයක් ඉදිරිපත් කරයි

අභියාචනාධිකරණයේ සභාපතිවරයාට එරෙහිව දෝෂාභියෝගයක් ගෙන ඒම සම්බන්ධයෙන් දෙපාර්ශ්වයේම මන්ත්‍රීවරුන් සාකච්ඡා කළ යුතු බව විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේය.

“අපි හැම අධිකරණ නිලධාරීන්ගේම වැරදි හොයන්නේ නැහැ. සියයට 99කට වැඩි අධිකරණ නිලධාරීන් අවංකයි. වැරදි කරන අධිකරණ නිලධාරීන් අතළොස්සක් ඉන්නවා. ඔවුන්ට එරෙහිව පියවර ගත යුතුයි” කිරිඇල්ල කීවේය.

“ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සමඟ කටයුතු කිරීමේදී අධිකරණ දැනුම්දීමේ සංකල්පය ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. අධිකරණය අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ දූෂණය යනු අධිකරණය අවධානය යොමු කළ යුතු දෙයක්,” ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *