එරික් සෝල්හයිම් මහින්ද හමුවෙයි.

නෝර්වේ හිටපු අමාත්‍ය එරික් සෝල්හයිම් මහතා ශ්‍රී ලංකා හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අද කොළඹදී හමුවිය.

එරික් සෝල්හයිම් මහතා දිවයිනේ විශේෂ සංචාරයක් සඳහා සඳුදා (10) ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියේය.

වත්මන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ජාත්‍යන්තර දේශගුණ උපදේශකවරයෙකු ලෙස සෝල්හයිම් මහතා පත් කිරීම පිළිබඳව මහින්ද රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා සිය සුභාශිංසන පළ කළ අතර, මෙම නව කාර්යභාරය සඳහා සියලු දෙනාගේම සහයෝගය ප්‍රාර්ථනා කළේය.

සාකච්ඡා අතරතුර, ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් ගැටුමේදී ශ්‍රී ලංකා රජය සහ එල්ටීටීඊය අතර සාම සාකච්ඡාකරු ලෙස සෝල්හයිම් ශ්‍රී ලංකාවට කළ දායකත්වය රාජපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයා සිහිපත් කළේය.

සෝල්හයිම් සහ මහින්ද රාජපක්ෂ අතර ගැටුම ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයට ඇති කළ අහිතකර බලපෑම් පිළිබඳව ද සාකච්ඡා කළහ.

ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දී සිටින වත්මන් ආර්ථික අර්බුදය පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නෝර්වේ ආයෝජකයින්ට දිවයිනේ ආයෝජනය කරන ලෙස ආරාධනා කළේය, විශේෂයෙන් නිල් ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීමට සහාය වීම.

සමුද්‍ර ව්‍යාපෘති සඳහා නෝර්වේ රාජ්‍යයට ඉතා වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කළ හැකි බව පෙන්වා දුන් ඔහු, එවැනි වැදගත් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා රජය අවශ්‍ය සියලු සහාය ලබා දෙන බව පැවසීය.

ඊට ප්‍රතිචාර වශයෙන් එරික් සෝල්හයිම් ශ්‍රී ලංකාවට නෝර්වේ සහාය ලබා දෙන බවට සහතික වූ අතර දෙරටේ ම එක්ව ඉදිරියට යා හැකි ආකාරය පිළිබඳ සාකච්ඡා කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *