එක්සත් රාජධානිය ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති ප්‍රථම කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු පත් කරයි.

බි‍්‍රතාන්‍ය රජයේ කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස පත් වූ පළමු ශ‍්‍රී ලාංකික සම්භවයක් සහිත පුද්ගලයා බවට පත්වෙමින් රනිල් ජයවර්ධන ඉතිහාසගත වී තිබෙනවා.

නව බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති Liz Truss ගේ ප්‍රථම කැබිනට් මණ්ඩලයේ පරිසර, ආහාර සහ ග්‍රාමීය කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය ලේකම්වරයා ලෙස රනිල් ජයවර්ධන පත් කර තිබේ.

ජෝර්ජ් යුස්ටිස් වෙනුවට පත්වන ජයවර්ධන 2015 දී ඊසානදිග හැම්ප්ෂයර් හි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා ලෙස පාර්ලිමේන්තුවට ඇතුළු විය.

ඔහු මීට පෙර 2020 මැයි සිට 2022 සැප්තැම්බර් දක්වා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍යවරයා ලෙස සේවය කළ අතර, ඇය විදේශ ලේකම් වීමට පෙර Liz Truss සඳහා සේවය කළේය.

පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසීමට පෙර රනිල් ජයවර්ධන ලොයිඩ්ස් බැංකුවේ සේවය කළ අතර හැම්ප්ෂයර් හි මන්ත්‍රීවරයකු ද විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *