ඊයේ දිනයේ කොවිඩ් මරණ 40ක් වාර්තා වෙයි

ඊයේ දිනයේ දී සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තවත් කොවිඩ් මරණ 40ක් තහවුරු කර ඇත.

ඒ අනුව, මෙරටින් වාර්තා වන කොවිඩ්-19 ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 1,696ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.