ඉදිරියේදී සියලුම සන්නිවේදන සේවා වල මිල ඉහළ යන ලකුණු…

විදුලි ගාස්තු අසාධාරණ ලෙස වැඩි කිරීම හේතුවෙන්, සමස්ත ලංකා සන්නිවේදන හිමියන්ගේ සංගමයේ (ACCOA) ඡායා පිටපත් හා මුද්රණ ගාස්තු රුපියල් 5 කින් වැඩි කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ACCOA හි සභාපති ඉන්ද්රජිත් පෙරේරා මාධ්ය වෙත පැවසුවේ මෑත කාලීන විදුලි කප්පාදුව සමඟ සේවාව සපයන තීරණාත්මක තත්වයක බවයි.

ඡායා පිටපත් කිරීමේ කඩදාසි මිටියක් රු. 3,200 ක් රු. 580. නමුත් අපි අවම මුදල සඳහා ඡායා පිටපත් කළෙමු. කෙසේ වෙතත්, මෙම විදුලි බිල සංශෝධනය සමඟ, මිල වැඩි කිරීමට අපි තීරණය කර ඇත්තෙමු.

ඊට අමතරව, පරිගණක මුද්රණ යන්ත්ර වැනි අනෙකුත් සියලුම සන්නිවේදන සේවා අප විසින් පුළුල් කළ යුතුය.

“අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට බර පැටවීමට අපට අවශ්ය නැත, නමුත් මෙම පාලකයන් අප වැනි කුඩා කාලයේ සිටි කුඩා කාලයේ සිටින කුඩා කාලයේ දුක්ඛිත තත්වය ඔවුන් තේරුම් නොගනී.

අද සිට විදුලි බිල කාර් පනත් කෙරෙන මිල අධික 75% දක්වා ඉහළ යාමට ඉඩ දීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (පී.යූ.සී.එස්.එල්) සභාපති ජනක රත්නායකගේ මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවට දොස්කා සභාපති විසින් දොස් පැවරීය.

“ඔහු කියා සිටි පරිදි, මෆියාව සහ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ (CEB) අලාභයේ මාෆියාව සහ දැවැන්ත වියදම. මෙය රටේ ජනතාවට ලබා නොගත යුතුය. ප්රවර්ධනය කිරීමෙන් ලංවිම ලාභදායී වීමට PUCSL සභාපතිවරයාට අවස්ථාවක් තිබිය යුතුය. පුනර්ජනනීය බලශක්තිය, “පෙරේරා පැවසීය.

ජනතාවගේ වැටුප් හා ඉපැයීම්වල වැඩි කිරීමක් නැත, නමුත් ඔවුන්ගේ වියදම් දිනෙන් දින ඉහළ යයි. එබැවින්, පෙරවරුවේ සිදුවීම වෙනස් කිරීම වෙනුවට පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්රභවයන් අනුගමනය කිරීම සඳහා ලංවිම ප්රගතියට පත්වන සහ ලංවිම ප්රගතිය පිළිබඳව සත්යය හෙළි කරන ලෙස පෙරේරා ලංවිම වෘත්තීය සමිතිවලින් ඉල්ලා සිටියේය.

එබැවින්, සියලුම අත්යවශ්ය භාණ්ඩ හා උපයෝගිතාවල මිල ඉහළ නැංවීමට රජය ගත් තීරණයට විරුද්ධ වන ලෙස සෑම නිවසකම කළු කොඩියක් ඔසවන ලෙස පෙරේරා ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.